OkiStyle│AtoZ
OkiStyle > AtoZ > soldiers

Okinawa AtoZ

soldiers

cornerstone

Heiwa-Kinen Koen (The peace memorial park)