OkiStyle│Real Estate
OkiStyle > Housing > Yomitan Area

Yomitan Area

Available 7

RENT: ¥200,000 (Neg)

SQFT: 840 sqft

Bedroom: 3

Bathroom: 1

Available 4

RENT: ¥177,000

SQFT: 1,250

Bedroom: 3

Bathroom: 2

Available 9

RENT: ¥180,000

SQFT: 721

Bedroom: 2

Bathroom: 1

Available 10

RENT: ¥500,000 (Neg)

SQFT: 1,650

Bedroom: 4

Bathroom: 2

Available 2

RENT: ¥500,000 (Neg)

SQFT: 1,620

Bedroom: 4

Bathroom: 2.5